Moerasvogels Aquarellen uit het Groene Hart

Dit prachtig uitgevoerde kijkboek bevat 85 geschilderde aquarellen met moerasvogels van de hand van bioloog en kunstenaar Hans J. Geuze. De platen gaan vergezeld van korte teksten met persoonlijke observaties en wetenswaardigheden over gedrag, voorkomen en levenswijze van de afgebeelde vogels. Het werk is geïnspireerd door waarnemingen in de riet- en moerasgebieden van het Groene Hart. Veel lezers zullen in de schilderijen vogelsoorten herkennen die ze wel eens hebben zien overvliegen of wegduiken in het riet. Maar er zijn ook soorten geschilderd die weinig bekend of bedreigd zijn. Doel van het boek is interesse te wekken voor de vogels in het Groene Hart, in het bijzonder voor de vaak verborgen levende moerasvogels.

Klik op bovenstaande omslag voor een vergroting (PDF 400Kb).

Het boek is mede een initiatief van Bram Paardenkooper, voorzitter van Stichting de Roerdomp in Kockengen. De uitgifte van het boek steunt het werk van Stichting de Roerdomp die zich tot taak stelt om de rietlanden rond Kockengen te herstellen en te breiden onderhouden. ”Moerasvogels Aquarellen uit het Groene Hart” kost
€ 29,50 (exclusief € 7,00 verzendkosten in Nederland). Van elk verkocht boek gaat 10 % naar de Stichting.

Het boek is te bestellen via:
brampaardenkooper@hetnet.nl, of bij: Bram Paardenkooper, 0346-241872

ISBN/EAN: 978-90-811559-1-5

U kunt ook een aantal pagina’s van het boek bekijken door op onderstaande link te klikken (PDF 1Mb).