“Vlinders De Kunst van het Kleine”, 2011, KNNV

Vlinders Het boek “Vlinders  De Kunst van het Kleine” is een uitgave van de KNNV Uitgeverij i.s.m. met de Vlinderstichting. Het bevat aquarellen van 80 dag- en nachtvlindersoorten die, op een enkeling na, in ons land algemeen voorkomen. Velen denken bij vlinders alleen aan de kleurrijke fladderaars in de zomerse bloembedden. Maar dit beeld doet tekort … Lees meer

Moerasvogels Aquarellen uit het Groene Hart

Dit prachtig uitgevoerde kijkboek bevat 85 geschilderde aquarellen met moerasvogels van de hand van bioloog en kunstenaar Hans J. Geuze. De platen gaan vergezeld van korte teksten met persoonlijke observaties en wetenswaardigheden over gedrag, voorkomen en levenswijze van de afgebeelde vogels. Het werk is geïnspireerd door waarnemingen in de riet- en moerasgebieden van het Groene … Lees meer